Governance

Stichting Time Out heeft een erkende ANBI status.

DOELSTELLING
Stichting Time Out heeft als doel het bevorderen van zelfregie, zelfrespect en zelfredzaamheid van jongeren (tussen de 18 en 35 jaar) en van de onderlinge dialoog over het (psychische) welzijn van jongeren door het ondersteunen en initiëren van interactieve concepten en projecten.

ORGANISATIE

De Stichting is in het najaar van 2018 opgericht en heeft een Raad van Toezicht en een dagelijks bestuur.


Frederiek Nabben – Creatief directeur
frederiek@timeoutlab.nl
06 22396047

En daarnaast heeft de stichting ook een externe zakelijke leider, projectleider en een communicatie en productie team.


Nicole ten Horn – Zakelijk leider
zakelijk@timeoutlab.nu

     
Productie Team
Inger Stam & Nikki Kracht
info@timeoutlab.nu

           
Communicatie & Strategie Team
Magalie van Exel, Anna Petram & Wieger Voskens
communicatie@timeoutlab.nu


Kwartiermaker & Adviseur
Samia Boukhizzou

We werken conform de Governance Code Cultuur www.governancecodecultuur.nl .

BTW nr. NL 8590.86.197.B.01 en KvK nr. 72366087 De bankrekening van de stichting loopt bij de Triodos bank.

BELONINGSBELEID
Stichting Time Out werkt uitsluitend met opdrachtnemers. Alle opdrachtnemers krijgen een marktconforme vergoeding, rekening houdend met de beperkte budgetten. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Vanaf  2019 wordt er een jaarverslag opgemaakt. Het jaarverslag over 2019 is hier te vinden, van 2020 is hier te vinden en van 2021 hier .

Stichting Time Out wordt financieel gesteund door:
Fonds 21, TRIODOS Foundation, VSB Fonds, stichting Woudschoten, Universiteit Leiden, TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit van Amsterdam

RAAD VAN TOEZICHT
Youp Theunisz – Voorzitter Raad van Toezicht
Job Vlak
Pim van Dijk

NOTULIST 
Servaas Voskens

ADVISEUR
Rutger Jan van der Gaag