ANBI & de raad & makers Time Out

Stichting Time Out heeft een erkende ANBI status.

DOELSTELLING
Het bevorderen van zelfregie, zelfrespect en zelfredzaamheid van jongeren (tussen de 18 en 35 jaar), en van de onderlinge dialoog over het (psychische) welzijn van jongeren door het ondersteunen en initiëren van interactieve concepten en projecten.

ORGANISATIE
De Stichting is in het najaar van 2018 opgericht en heeft een Raad van Toezicht en een dagelijks bestuur
Frederike Nabben – directeur bestuurder
Markell Helmann – zakelijk leider
en een externe projectleider. Daarnaast heeft de stichting adviseurs.
We werken conform de Governance Code Cultuur www.governancecodecultuur.nl .

BTW nr. NL 8590.86.197.B.01 en KvK nr. 72366087 De bankrekening van de stichting loopt bij de Triodos bank.

BELONINGSBELEID
Stichting Time Out werkt uitsluitend met opdrachtnemers. Alle opdrachtnemers krijgen een marktconforme vergoeding, rekening houdend met de beperkte budgetten. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Vanaf  2019 wordt er een jaarverslag opgemaakt. Het jaarverslag over 2019 is hier te vinden, van 2020 is hier te vinden en van 2021 hier .

Stichting Time Out wordt financieel gesteund door:
FONDS21, TRIODOS Foundation, AFAS Foundation, stichting Woudschoten, Innovatiefonds Zorgverzekeraars, SGV Fonds & ZonMW.

RAAD VAN TOEZICHT
Marise Voskens – Voorzitter Raad van Toezicht
Youp Theunisz
Job Vlak
Pim van Dijk

NOTULIST 
Servaas Voskens

ADVISEUR
Rutger Jan van der Gaag