Governance

Stichting Time Out heeft een erkende ANBI status.

DOELSTELLING
Stichting Time Out heeft als doel het bevorderen van zelfregie, zelfrespect en zelfredzaamheid van jongeren (tussen de 18 en 35 jaar) en van de onderlinge dialoog over het (psychische) welzijn van jongeren door het ondersteunen en initiëren van interactieve concepten en projecten.

ORGANISATIE

De Stichting is in het najaar van 2018 opgericht en heeft een Raad van Toezicht en een dagelijks bestuur.


Frederiek – Creatief directeur
frederiek@timeoutlab.nl
06 22396047

En daarnaast heeft de stichting ook een externe zakelijke leider, projectleider en een communicatie en productie team.


Nicole – Zakelijk leider
zakelijk@timeoutlab.nu

     
Inger & Nikki – Productie Team
info@timeoutlab.nu

     

Communicatie Team

Magalie & Wieger
communicatie@timeoutlab.nu

We werken conform de Governance Code Cultuur www.governancecodecultuur.nl .

BTW nr. NL 8590.86.197.B.01 en KvK nr. 72366087 De bankrekening van de stichting loopt bij de Triodos bank.

BELONINGSBELEID
Stichting Time Out werkt uitsluitend met opdrachtnemers. Alle opdrachtnemers krijgen een marktconforme vergoeding, rekening houdend met de beperkte budgetten. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Vanaf  2019 wordt er een jaarverslag opgemaakt. Het jaarverslag over 2019 is hier te vinden, van 2020 is hier te vinden en van 2021 hier .

Stichting Time Out wordt financieel gesteund door:
Fonds 21, TRIODOS Foundation, VSB Fonds, stichting Woudschoten, Universiteit Leiden, TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit van Amsterdam

RAAD VAN TOEZICHT
Marise Voskens – Voorzitter Raad van Toezicht
Youp Theunisz
Job Vlak
Pim van Dijk

NOTULIST 
Servaas

ADVISEUR
Rutger Jan van der Gaag