Governance

Stichting Time Out heeft een erkende ANBI status.

DOELSTELLING
Stichting Time Out heeft als doel het bevorderen van zelfregie, zelfrespect en zelfredzaamheid van jongeren (tussen de 16 en 30 jaar), en van de onderlinge dialoog over maatschappelijke issues in combinatie met het (mentaal) welzijn van jongeren door het initiëren en ondersteunen van interactieve concepten en projecten.

ORGANISATIE

De Stichting is in het najaar van 2018 opgericht en heeft een Raad van Toezicht en een dagelijks bestuur. 

Stichting Time Out is van en voor jonge mensen en studenten. Het team bestaat daarom voornamelijk uit jonge mensen en werkstudenten


Dit jonge team werkt onder begeleiding van

Frederiek Nabben – Creatief directeur (Directeur-bestuur)
frederiek@timeoutlab.nu
06 22396047

en

Nicole ten Horn – Zakelijk leider
zakelijk@timeoutlab.nu

Productie Team
Nikki Kracht & Chloé Hameleers
info@timeoutlab.nu

Communicatie & Strategie Teamcommunicatie@timeoutlab.nu
Jippe Martens – Junior programma ontwikkelaar
jippe@timeoutlab.nu

Matthijs van de Wiel – Communicatie Algemeen, TIME OUT CAFE & SAFE SPACE
matthijs@timeoutlab.nu

Merel Tomassen – Communicatie Algemeen & COKE SHOW
merel@timeoutlab.nu

Samia Boukhizzou – Kwartiermaker & Adviseur MBO
samia@timeoutlab.nu

 

We werken conform de Governance Code Cultuur www.governancecodecultuur.nl , de Fair Practice Code https://fairpracticecode.nl en de Code Diversiteit & Inclusie https://codedi.nl .

BTW nr. NL 8590.86.197.B.01 en KvK nr. 72366087
De bankrekening van de stichting loopt bij de Triodos bank.

BELONINGSBELEID
Stichting Time Out werkt uitsluitend met opdrachtnemers. Alle opdrachtnemers krijgen een marktconforme vergoeding, rekening houdend met de beperkte budgetten. De leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Advies ontvangen geen beloning, wel veel dankbaarheid voor hun werkzaamheden. Daarnaast zijn er enkele professionals die hun expertise pro deo inzetten en aanbieden.

FINANCIËLE EN INHOUDELIJKE ACTIVITEITEN VERANTWOORDING
Vanaf  2019 wordt er een jaarverslag opgemaakt. Het jaarverslag over 2019 is hier te vinden, van 2020 is hier te vinden, van 2021 is hier te vinden en van 2022 is hier te vinden.

De activiteitenverslagen van de stichting in 2022 en 2023 zijn te vinden onder de links.

De inhoudelijke verslaglegging van de stichting is te hier te vinden. Daarnaast is er een meerjarenplan opgesteld om met een scherpe en ambitieuze blik concreet vooruit te gaan als stichting. Om beter inzicht te krijgen in het business model van Stichting Time Out is er een Business Model Canvas uitgewerkt.

De projecten van stichting Time Out ontvangen financiële steun van:
Triodos Foundation, Innovatiefonds Zorgverzekeraars, ZonMW, Studenten Welzijns Fonds, Afas Foundation, Fonds 21, Fonds Cultuurparticipatie, VSB Fonds, Janivo stichting, stichting Woudschoten, Agis Innovatiefonds. Inkomsten komen ook voort uit verkoop van de projecten door afnemers. Zij doen een eigen bijdrage per aanvraag.

Daarnaast zoekt stichting Time Out altijd naar vruchtbare samenwerkingen en partnerschap.  Projectpartners (opleidingen, gemeenten, kennisinstituten, bedrijven) zijn inhoudelijk en/of financieel betrokken. Zo helpen zij mee het thema landelijk op de kaart te zetten of zijn zij betrokken bij de presentatie van de uitkomsten van de in de voorstellingen geïntegreerde onderzoeken

RAAD VAN TOEZICHT
Youp Theunisz – Voorzitter Raad van Toezicht
Marjan ter Avest
Job Vlak
Pim van Dijk

NOTULIST 
Servaas Voskens

RAAD VAN ADVIES
Marise Voskens
Rutger Jan van der Gaag
Kimberley Snijders
Magalie van Exel
Wieger Voskens