ANBI & de raad & makers Time Out

Stichting Time Out heeft een erkende ANBI status.

DOELSTELLING
Het bevorderen van zelfregie, zelfrespect en zelfredzaamheid van jongeren (tussen de 18 en 35 jaar), en van de onderlinge dialoog over het (psychische) welzijn van jongeren door het ondersteunen en initiëren van interactieve concepten en projecten.

ORGANISATIE
De Stichting is in het najaar van 2018 opgericht en heeft een Raad van Toezicht en een dagelijks bestuur met een directeur-bestuurder. Daarnaast heeft de stichting een Raad van Advies. We werken conform de Governance Code Cultuur www.governancecodecultuur.nl .

BTW nr. NL 8590.86.197.B.01 en KvK nr. 72366087 De bankrekening van de stichting loopt bij de Triodos bank.

BELONINGSBELEID
Stichting Time Out werkt uitsluitend met opdrachtnemers. Alle opdrachtnemers krijgen een marktconforme vergoeding, rekening houdend met de beperkte budgetten. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Vanaf  2019 wordt er een jaarverslag opgemaakt. Het jaarverslag over 2019 is hier te vinden.

Stichting Time Out wordt financieel gesteund door:
FONDS21, TRIODOS Foundation, AFAS Foundation, stichting Woudschoten, Innovatiefonds Zorgverzekeraars, SGV Fonds & ZonMW.

RAAD VAN TOEZICHT
Marise Voskens – Voorzitter Raad van Toezicht
Floris van Haarlem
Pim van Dijk
Servaas Voskens

RAAD VAN ADVIES
Rutger Jan van der Gaag

MAKERS TIME OUT XL
Time Out is tot stand gekomen dankzij ieders mening, ervaring, creativiteit en verbondenheid met het thema.

Cast
Nora El Koussour – gastactrice bij Time Out
Arthur Umbgrove – stand up commedian, muzikant & schrijver Time Out
Eva van Manen – singer songwriter, muzikant & speler Time Out
Imke Smit – actrice
Milan Boele van Hensbroek – acteur
Matthijs Mahler – acteur
Simone van Bennekom – actrice
José Montoya – acteur
Frederiek Voskens – moderator, actrice, schrijver & founding mother Time Out
Zoeff Ensemble: Nina Zuure (viool), Maud Busschers (hobo), Orrin van Leeuwen (contrabas)

Regie & ontwerp
Rene van Zinnicq Bergmann – regisseur
Aziz Bekkaoui – ontwerper & designer slotbetoog Time Out

Crew
Inger Stam – productieleider
Markell Helmann – zakelijk leider
Frederiek Voskens – creatief directeur
Ellen Polman – communicatie
Klaartje Wouters – communicatie en marketing strategie
Servaas Voskens – assistent communicatie & productie
Judith Rosmalen – productie
dr. Pawan Bhansing – onderzoekscoördinator rapport “Je moet toch leven zoals je wilt schat”
Arie de Vroed – grafisch vormgever
Hanneke Poot – video editor
Dorothee Duijves – eindredactie rapportages en studentenbundel “Je moet toch leven zoals je wilt schat.”
Bart Vlot – licht
Chris de Vink – geluid
Tony Minnema – video en livestream

Royal Promotions – PR