Onderteken, deel & doe!

De afgelopen tijd is er veel gesproken over de invloed van corona op studenten. Het leven van studenten beperkt zich tot hun laptop en studentenkamer, nieuwe vrienden maken is lastig en voeling met de onderwijsinstelling ontbreekt. Via het online Time Out Café en de hybride Time Out Events lieten politici, bestuurders en studenten van zich horen. Deze noodkreten hebben wij gebundeld in een brandbrief, want afwachten kan niet meer. In samenspraak met onze veertien ondertekenaars hebben we acht punten opgesteld waarop nu actie ondernomen moet worden.

Wacht niet meer af, kom in actie! Deel deze brief onder iedereen die er van af moet weten. Denk aan docenten, mede-studenten, (lokale) politici en bestuursleden. Zet alle mogelijke kanalen in zodat ons gezamenlijke geluid overal te horen is.

Download de #brandbrief hier: Brandbrief Time Out

67

Ondertekenaars

Sluit je aan! Zet je online handtekening onder deze brief

Ik teken de Brandbrief!

  • Onderteken je uit naam van een organisatie?
  • Opmerkingen, toevoegingen, complimenten, contactgegevens of iets heel anders: laat het horen!
Delen? Graag!
Gebruik de hashtag #Brandbrief #IkOnderteken