Van de zeer ambitieuze studenteninitiatieven als Lieve MarkGELIJKSPELwaar trek jij de lijn?,  DOOR HET GELUID, Frisse Gedachten, #ikwilnaarschool, Studentenprotest en NKN tot het landelijke ISO, LSVB, JOBMBO, LKvV, LAKS, Stip Studenten Platform Nederland, AEGEE’s . Dit netwerk vertegenwoordigd tenminste 750.000 studenten. En nu met de studenten social hubs in verschillende steden die wij bij ons netwerk mogen aansluiten. Ook met de studentenverenigingen heeft Time Out een langlopende en warme band. Zij vertrouwen ons hun verhalen toe. 

Dat we veel en graag samenwerken is dus wel duidelijk. Vooral met initiatieven van studenten en jongeren zelf. We willen kennis delen en geloven in met elkaar dingen voor elkaar krijgen. Is ons ook gelukt. Kijk maar naar de samenwerking met Stilstaan een clubje HKU studenten die branding ontwierp. Zij reisden de eerste jaren met ons mee. En de unieke samenwerking met Lieve Mark. In het Time Out café  ontmoette de studenten van Lieve Mark OMT leden en zo kregen ze het belang en het welzijn uiteindelijk wel op de agenda tijdens de OMT vergaderingen. Dit maakte in 2021 het verschil tussen wel of niet doorgang van introweken voor studenten. We werken ook samen met MBO, hogescholen en universiteiten. Vier van hen( Uni leiden, TU Delft, TU Eindhoven en de UvA) doen zelfs mee aan de bekostiging van onze nieuwe productie over sociale veiligheid om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Al langere tijd is er een samenwerking met MIND.

Stichting Time Out maakt onderdeel uit van verschillende netwerken als Netwerkbijeenkomst Studentenwelzijn, Het Collectief  voor Imperfectie, De Gezonde Generatie

En we gaan samenwerken  met ECIO/CINOP voor onderzoeksvragen bij ons nieuwe productie over grensoverschrijdend gedrag. En ongelooflijk leuk! Ook een samenwerking met het studenten initiatief GELIJKSPEL en het door een TU Delft student Francien Baijanova ontworpen spel Talk That Talk! voor haar masterscriptie. Ze reizen mee met onze productie SAFE SPACE. Waar de Technische Universiteit van Eindhoven, de Universiteit van Leiden, de Technische Universiteit van Delft en de Universiteit van Amsterdam onze partner-universiteiten zijn geworden.

En nu voor een nieuwe productie komt er wel een hele bijzondere samenwerking aan met Lieve MarkGELIJKSPELwaar trek jij de lijn?,  DOOR HET GELUID en Frisse Gedachten om overmatig middelen gebruik onder studenten en jongeren aan te kaarten. Hoe normaal is het nog dat er bij elke sociale activiteit nog steeds alcohol wordt geschonken, en op sportverenigingen, en dat sigaretten nog steeds voor elke aankomende generatie te koop gaan zijn (kijk naar het beleid in Nieuw-Zeeland)? Wil je liever je zakje met drugs sneller thuisbezorgd of je pizza? Stay Tuned!

Zonder onze financiële partners is er geen Time Out Café! We bedanken onze fondsen en financiële supporters, voor hun steun en vertrouwen en voor de flexibiliteit tijdens corona. 

“Hartelijk bedankt!!! Zulke online events mogen vaker!”
Student master Earth & Environment aan de WUR

“Hi frederiek, I just wanted to send a quick email to congratulate you and the whole
podium T team on that wonderful online play! As someone who spends a lot of time on
zoom/skype/teams etc, this was still a real ‘time out’ 😉 – totally different than any of my
other zoom sessions! I thought the play itself was smart, funny, relatable, moving…. really, really well done. As for the panellists, good choices with a very broad view of opinions. So congratulations! iIm glad to have been able to tune in.”
Emily, student affairs TU Delft

‘Dat was super! Mooi dat er zoveel loskwam in de zaal, alleen dat is al mooie opbrengst en
winst!’

‘Wat een fantastische voorstelling! Het heeft me eigenlijk echt geraakt en ik kwam
erachter dat ik deze voorstelling eigenlijk gewoon nodig had.’

‘Dit was echt precies zoals het had moeten zijn! iedereen heeft zich zo goed uitgesproken!’

“ ‘Ontmoeten’ is cruciaal voor een gezonde ontwikkeling van jonge mensen met het oog op vorming. Deze ‘sense of belonging’ (oftewel het ‘clubhuis’ gevoel) ontbreekt nu. Door deze intense samenwerking, sluit time out 100% aan bij de belevingswereld en behoefte van jongere nu.”
Jolien Dopmeijer