Wij maken onderzoekstheater. Sinds 2018 inspireren we jongeren, studenten, jonge professionals, bestuurders en beleidsmakers met interactief muzikaal theater. 

Uitspraken van het publiek tijdens de events zijn de data van een grootschalig, live sociaal onderzoek. We maken theater aan de hand van jullie openhartige verhalen. Dit is kwantitatieve en kwalitatieve data die tijdens de Time Out events, livestream en webinars zijn verzameld. Het onderzoek tussen 2018 en 2021 is door onderzoekscoördinator Dr. Pawan Bhansing samengesteld, waarbij gebruik is gemaakt van methode ‘discourse analysis’. In het onderzoek presenteren we  -uit naam van de studenten-  de oplossingsrichtingen om stress en burn-out aan te pakken. Dit is verwerkt in een rapport ‘Je moet toch leven zoals je wilt schat’ en een manifest (zie hieronder).

Elk Time Out Café project is tegelijkertijd event én onderdeel van het onderzoek naar het hoe en waarom van de huidige stresstrend en van grensoverschrijdend gedrag. En vooral: hoe kan het het anders? De resultaten koppelen we terug naar de aanvrager, naar jullie zelf dus, en deze worden later gebundeld, gepubliceerd en gepresenteerd aan bestuurders, beleidsmakers en de media. Ook dat gaan we niet zomaar alleen in een saai rapportje doen.

‘Ik vind het ergens een eng idee dat ik ‘de beste tijd van mijn leven’ achter mijn laptop doorbreng’ 

‘Bij ons is in het eerste jaar gezegd dat 1 op de 5 studenten burn-out raken, alsof het er bij hoort…’ 

De data zijn dus de bomen waar de opleidingen, bedrijven, overheid en dus jullie de vruchten van kunnen plukken 

De afgelopen jaren toerden we met Time Out door het land om met studenten en jonge professionals het gesprek aan te gaan over studiestress en prestatiedruk, voor en tijdens corona. Jonge mensen hebben ons heel veel verhalen toevertrouwd, maar ook ideeën en oplossingen en wensen over hun toekomst kwamen ter sprake. Op 19 mei 2021 tijdens Time Out XL en theater de Veste te Delft, presenteerden we het eindresultaat van het onderzoek in de vorm van een manifest. In totaal bezochten ruim 10.000 studenten, jongeren, bestuurders, beleidsmakers, topambtenaren, politici en Koningin Maxima ons Time Out Café. Heel veel data dus!

Authentiek en vrij van afhankelijkheid of consequenties. We bieden je letterlijk een veilig podium om depressieve gevoelens, eenzaamheid, stress, prestatiedruk, sociale onveiligheid, grensoverschrijdend gedrag, ongelijkheid en het toegenomen drank- en drugsgebruik bespreekbaar te maken, haalbare oplossingsrichtingen te formuleren en te agenderen bij bestuurders en beleidsmakers. Hiertoe krijgen we de komende jaren hulp van, en werken we samen met, onderzoekers en organisaties als Trimbos Instituut, ECIO/CINOP.