Data data data

De afgelopen jaren toerden we met Time Out door het land om met studenten en jonge professionals het gesprek aan te  gaan over studiestress en prestatiedruk, voor en tijdens corona. Jonge mensen hebben ons heel veel verhalen toevertrouwd, maar ook ideeën en oplossingen en wensen over hun toekomst. Op 19 mei 2021 tijdens Time Out XL presenteerden we het eindresultaat van het onderzoek in de vorm van een manifest.

Het onderzoek
Aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve data die tijdens dertig Time Out events, livestream en webinars zijn verzameld, wordt de belevingswereld van studenten weergegeven. Het onderzoek is door onderzoekscoördinator Dr. Pawan Bhansing samengesteld, waarbij gebruik is gemaakt van methode ‘discourse analysis’. In het onderzoek presenteren we -uit naam van de studenten- de oplossingsrichtingen om stress en burn-out aan te pakken.

Stichting Time Out en MIND slaan de handen ineen om ervoor te zorgen dat studenten minder prestatiedruk ervaren.

Download hand-out:
TimeOut-Handout

Download onderzoeksrapport:
Eindrapport_TimeOut

Het manifest