COKE SHOW trailer

COKE SHOW is interactief onderzoekstheater in co-creatie gemaakt met jongvolwassenen. Over excessief drinken, roken en drugs doen. Niet belerend, wel confronterend. Een project van Lieve Mark, InPlaatsVanVerkering en stichting Time Out. Op 5 februari bezocht staatssecretaris van VWS, Maarten van Ooijen, een van de voorstellingen tijdens de eerste stedentrip van de COKE SHOW Tour in Leiden. Bekijk hier de trailer met zijn reactie en meer!

De COKE SHOW voorstelling

De COKE SHOW, in samenwerking met Lieve Mark ontwikkeld, is een niet moraliserende voorstelling over excessief middelengebruik onder jongeren. Bezoekers worden aan het denken gezet over vragen. Waarom gebruik ik? Waarom zeg ik steeds ja? Wat doet het met mij en mijn omgeving? Jongeren die anders willen, merken dat ze daar niet alleen in staan. Nooit eerder is het middelengebruik van jongeren zo concreet van binnenuit in kaart gebracht als bij de COKE SHOW.

SAFE SPACE voorstelling

SAFE SPACE gaat over grensoverschrijdend gedrag. Door alleen de dader de hufter te noemen, zijn we er niet. Voor een gedragsverandering heb je toch echt alle stakeholders van het probleem nodig. Ga het gesprek aan. Met goede moed en een beetje lef. Dat gesprek helpen wij te voeren met onderzoekstheater in co-creatie met studenten. De ontwikkeling is samen met TU/e, TU Delft, UvA en Universiteit Leiden tot stand gekomen.

SAFE SPACE trailer

SAFE SPACE Een theatervoorstelling en meer! Met onderzoek, interactie en een nazit in co-creatie met studenten. Een totaal concept met partners als GELIJKSPEL en TalkThatTalk , ECIO | Expertisecentrum inclusief onderwijs University of Amsterdam, Leiden University, Delft University of Technology en Eindhoven University of Technology. En we luisteren naar initiatieven die er al zijn zoals ‘Let’s Talk About YES‘ & ‘Ben je oké?’. Met deze samenwerkingsverbanden maken we landelijke impact en verzamelen we oplossingen en oplossingsrichtingen van studenten zelf.

Time Out Café - Theater de Veste

Diederik Gommers trapte af. Károly Illy kickt hem in en sloot het bal! Organisaties als het SCP, RIVM, GGD en de SER werden eveneens betrokken om met de concrete invulling van de afspraken aan de slag te gaan. Op 14 oktober sloegen we bruggen tussen cultuur en wetenschap, jongeren en de politiek, de realiteit en beleid. We lieten zien waar verbinding tussen domeinen toe kan leiden.

Onze projecten worden ondersteund door o.a. Fonds21, TRIODOS Foundation, AFAS Foundation.

Time Out XL ITA - 19 mei

Op 19 mei vertelden we het verhaal van studenten en keken we naar de toekomst: hoe moet studeren er ná corona uitzien? Hoe creëren we een gezondere studietijd? We presenteerden de onderzoeksresultaten in een manifest waarmee we lieten zien hoe jongeren hun toekomst, het studeren en leren idealiter zien.

Onze projecten worden ondersteund door o.a. Fonds21, TRIODOS Foundation, AFAS Foundation.

Time Out Manifest

Het tijdperk van de prestatiedruk en excellerende studenten moet stoppen. Met dit manifest laten we zien dat het anders moet, maar ook écht kan. De door studenten aangedragen oplossingen voor een gezondere studietijd moeten serieus worden genomen. Ze moeten worden aangepakt!

Recap Time Out EUR - 22 maart

Op 22 maart 2021 vond i.s.m.The Living Room het Time Out Event voor het eerst geheel online plaats. Het EUR bestuur toonde hun aandacht door aanwezigheid in de Zoom en ook desmissionair minister van Engelshoven toonde haar betrokkenheid. Het regende rijke, innovatieve en creatieve initiatieven en oplossingen.

Recap LUMC 10 dec @ Ins Blau

Tijdens het Time Out Event voor de studenten van het LUMC vanuit theater Ins Blau in Leiden waren er flinke meningsverschillen tussen docent en student over stress, eigen regie en de ‘genade 6’. Hoe heeft die eigenlijk in het leven kunnen komen?!

Impressie Time Out XL Event 2 nov @ ITA

Studenten verkeren door de coronacrisis in een schrijnende situatie. Er is ernstige eenzaamheid, leegte en gebrek aan perspectief. Er zijn zorgen om studieachterstanden, studieschulden en meer. Studenten missen de fysieke ontmoetingen en sportmogelijkheden. Het gebruik van alcohol en andere middelen is toegenomen. Dit kwam ter sprake bij Time Out op 2 nov 2020 te Amsterdam.

Time Out Café - Vervolggesprek kort

Vanuit ons Café spraken we met o.a. Jacobine Geel (dir. GGZ NL), Jan Paternotte (kamerlid D66), Marjan ter Avest (dir MIND), andere vooraanstaande bestuurders én gedreven studenten. Over de schade van corona op studeren en mentaal welzijn. Een audiovisuele brandbrief!

Time Out Café - Vervolggesprek teaser

Live vanuit café Sligting Overveen voeren we het vervolggesprek waar na de voorstelling TIME OUT! op 2 nov in het ITA zo veel behoefte aan was. Studenten laten nogmaals hun noodkreet horen en hebben ideeën & oplossingen. Ze willen gehoord worden!

Time Out Event ITA 2 nov

Op 2 nov speelden we vanuit Internationaal Theater Amsterdam en voerden we het gesprek met beleidsmakers, bestuurders en studenten. Er waren een kleine 3000 (online) bezoekers. Een absoluut niet saaie livestream over studeren anno 2020.

Time Out Café Special

Een live voorstelling via Zoom over studeren in quarantaine, gespeeld vanuit onze eigen huizen. Daarna ging het gesprek verder in het Time Out Café, met een panel van opiniemakers en deskundigen.

Talkshow #4 | Het online studentenleven

‘In basis is online onderwijs juist goed,’ zegt kamerlid Dennis Wiersma. ‘Fijn dat daar nu versnelling in zit,’ volgens Kees Gillesse van het ISO, ‘maar hoe zit het met het sociale studentenleven? Ik kijk met spanning naar het aankomende collegejaar.’

Talkshow #3 | (Op)roept u maar

De oproep van Rutte blijkt uiteenlopende reacties op te roepen. ‘Mogen de jongeren ook dit nog gaan oplossen?’  Pjotr van der Jagt, voorzitter Centrale Studentenraad UvA, voegt er een tweede oproep aan toe ‘Help je docenten de crisis door.’

Talkshow #2 | Ik op m'n kamertje

‘Studenten drinken nu meer, maar moet je als student dan hand in eigen boezem steken?’ zegt David. ‘Ik zou persoonlijk veel liever naar buiten gaan en wat meer risico nemen i.p.v. een mindfullness cursus te volgen. Ik word gek.’

Talkshow #1 | Keiharde cash

In talkshow #1 bleek het belang van persoonlijke verhalen delen met de belangenorganisaties. “…meld je persoonlijke verhaal. Laat je vragen en je zorgen horen!” zeggen Bas Litjens van het ISO en Monty Aal van het LSVB.

Trailer | Time Out!

Time Out is een interactieve theatervoorstelling voor jongeren over (studie)stress, burn out en de prestatiemaatschappij. Samen zoeken we naar werkbare oplossingen.

Trailer | Online voorstelling

Op locatie kunnen we even niet spelen, maar vanuit huis kan het wel. Een online voorstelling op maat over jou en de time out die je niet wilde.

Trailer | Time Out Café

Het enige café wat nu open is en blijft! Vijf weken lang spraken we niet over, maar mét studenten en jongeren. Over alles wat jou nu bezighoudt.

Recap Time Out Radboud Universiteit

Nienke Flederus merkt in haar omgeving dat studenten worstelen met stress, maar er niet over durven te praten. Daarom wilde zij een Time Out Event organiseren.

Recap Time Out ASVA/UvA/HvA

De ASVA organiseerde een Time Out Event voor UvA en HvA studenten, omdat ze stress bij hun achterban als een probleem zien.