“Alleen digitaal onderwijs beklijft niet”
Serge Wallagh, Opleidingsmanager HU 

“wij zijn de toekomst. wij studenten zijn ook economisch belang en landsbelang”
Ama Boahene #ikwilnaarschool/bestuurder LSVB

“Eenzaamheid is na drie dagen thuis zitten, je laptop openslaan voor een zoommeeting, vier gezichten zien en dan beseffen dat je nog steeds alleen thuis zit”
Bestuurder SRVU

“We staan al in een slecht daglicht als jongeren dus ik zeg niet wat ik denk.”
Bestuurder NJR

“Nieuwe stad, nieuwe studie, nieuwe universiteit. ik ben daar één keer geweest”
Joshua de Roos #ikwilnaarschool/Bestuurder LSVB

‘Ik vind het ergens een eng idee dat ik ‘de beste tijd van mijn leven’ achter mijn laptop
doorbreng’
Student tijdens een Time Out Café

Met of zonder financiële middelen, er moest een platform komen waar vragen en zorgen van jongeren en studenten gedeeld zouden kunnen worden. Binnen twee weken was deze website met een online platform een feit. We realiseerden live gesprekken vanuit een leegstaand café met jongeren, met bestuurders van opleidingen, deskundigen, kamerleden en OMT leden over de onzekerheid en de achteruitgang van welzijn onder jongeren. 

Het laatste online event realiseerde we samen met Lieve Mark in het Time Out café op 14 oktober 2021, vanuit Theater de Veste te Delft. Stichting Time Out en jongeren uit heel Nederland gingen aan de slag met het ontwerpen van het nieuwe normaal om het tij te keren. Diederik Gommers trapte af. Károly Illy kickt hem in en sloot het bal! Organisaties als het SCP, RIVM, GGD en de SER werden eveneens betrokken om met de concrete invulling van de afspraken aan de slag te gaan. Honderd experts, bestuurders, politici, beleidsmedewerkers en zeker tweehonderd jongeren kwamen bij elkaar in het Time Out Café en spraken over leven na corona, inspraak van jongeren, de prestatiemaatschappij, jongerenwelzijn en de woningnood. Het zijn uitdagingen waar jongeren mee worstelen. Het event werd bekroond door het bezoek en de betrokkenheid van Koningin Máxima!